BB-kilpailu voi kasvattaa ihmisenä

Kokemukset muokkaavat ihmisiä etenkin nuorena ja monet Big Brother -tähdet ovat kertoneet, miten kilpailu kasvatti heidän luonnettaan. Jotkut ovat havainneet esimerkiksi itsetunnon nousua, kun he ovat huomanneet kestävänsä suljetussa tilassa elämisen. Julkisuus on vaikuttanut lähes kaikkien Big Brother -kilpailijoiden elämiin monin eri tavoin.

Toiset kilpailijat saattavat ahdistaa kilpailun aikana

Toiset kilpailijat vaikuttavat toisten kilpailijoiden mielentilaan. Syksyllä 2019 Big Brother -kilpailussa oli mukana Ville, jonka läsnäolon moni kilpailija koki psyykkisesti kuluttavaksi, esimerkiksi hänen ahdasmielisten mielipiteidensä takia. Tätä kilpailijaa kutsutaan lehdissä evankelista-Villeksi, koska hän tuo jatkuvasti esiin uskontoaan ja loukkaa muita kilpailijoita esimerkiksi homoseksuaalisuutta vastustavilla käsityksillään maailmasta. Tällä tavoin toisten kilpailijoiden käytöksen takia tosi tv -kilpailussa mukana oleminen voi olla rankkaa. Toisaalta kokemuksen jälkeen kilpailijat voivat rentoutua, koska he saavat omassa elämässään valita itse, kenen kanssa viettävät aikansa. Kilpailun jälkeen ehkä osataan arvostaa omaa yksityiselämää ja päätösvaltaa omiin tekemisiin.

Poistuvatko traumatisoituneet ihmiset kilpailusta henkisesti kasvaneina?

Vuonna 2011 suomalainen psykologi Anne Suokas-Cunliffe arvioi Iltalehdessä tosi-tv:n ja julkisuuden houkuttelevan traumatisoituneita ihmisiä. Syynä voi olla tarve huomioon, mikä voi johtua yhteyden puutteesta omaan elämään. Yhteyden puutteella voidaan tarkoittaa sitä, että ihminen ei välttämättä koe oman elämänsä olevan omakohtaista. Silloin ihminen ei välttämättä ymmärrä asettaa rajoja oman elämänsä julkisuudelle eikä varjella yksityisyyttään. Myös vähäinen häpeän tunne voi olla oire siitä, ettei omaan itseen ole yhteyttä.

Psykologi ja psykoterapeutti Laura Stenroos totesi vuonna 2019 Helsingin Sanomissa ihmisten kaipaavan hyväksyntää. Hän auttaa tosi-tv -ohjelmien kilpailijoita näiden pulmissa. Häntä työllistäneisiin ohjelmiin on kuulunut monia muitakin Big Brotherin lisäksi, joten Stenroos arvioi kilpailujen psykologisia vaikutuksia tätä yhtä formaattia laajemmin.

Stenroos on havainnut, että nuoret kilpailijat tietävät nykyään aiempia kilpailijoita paremmin, että he tulevat saamaan osakseen paljon haukkumista ja vihaa. Se voi auttaa kestämään huonon palautteen paremmin, kun on voinut valmistautua siihen etukäteen. Aiemmin kilpailijoiksi saattoi lähteä sellaisia ihmisiä, jotka ajattelivat olevansa niin hyviä tyyppejä, että kaikki pitävät heistä. Sellaisille kilpailijoille kilpailun jälkeinen julkisuus saattoi olla kovin vaikeaa kohdata, jos haukut ja pahat kommentit tulivat yllätyksenä.